Kościół p.w. św Jakuba Apostoła w Krzemienicy
Strona Główna
Historia
Duchowieństwo
Zespoły parafialne
EPIDEMIA 2020/2021
Konserwacja zabytku
Kontakt
Cmentarz
Inne zdjęcia
Bierzmowanie 2023
Małżeństwo
GALERIA
Regulaminy
 
 
 
 
Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy z siedzibą w Krzemienica 15; 97-216 Czerniewice, tel 447104633

Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jakuba Apostoła w Krzemienicy

Piątek, 19 Lipiec 2024


WIELKANOC 2024

fot.Piotr Socha

Sakrament Bierzmowania

fot.Piotr Socha
Odpusty parafialne
fot.Piotr Socha

Pierwsza Komunia ŚwiętaDożynki parafialne 2022

Odpusty parafialne:
17 lipca (niedziela) Matki Bożej Szkaplerznej
25 lipca (poniedziałek) św. Jakuba Apostoła

7 lutego

W styczniu zespoły "Marzenie" z Regnowa i "Czerniewiczanie" wykonali w naszym kościele koncert kolęd


30 październik

Na budowie parkingu przy cmentarzu brakuje tablicy informacyjnej, wskazującej kto jest inwestorem, wykonawcą oraz inspektorem nadzoru realizowanej inwestycji. Wykonywana jest ona na gruntach, której Parafia nie jest właścicielem i nie ma wpływu na funkcjonalność, stan techniczny i użyteczność przedsięwzięcia. Mając na uwadze stan techniczny realizowanej budowy informuję, że Parafia św. Jakuba Apostoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszkodzenie zdrowia, jeśli powstaną w wyniku utrudnień w dostępie na teren cmentarza i terenów otaczających. Proszę jednocześnie odwiedzających o zachowanie wszelkiej ostrożności z uwagi na nie zawinione przez Parafię utrudnienia, jakie spowodował inwestor i wykonawca.

27 listopad

Jego Ekscelebcja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba udzelił dzisiaj sakramentu bierzmowania 57 osobom z naszej młodzieży.
Pobłogosławił również odnowiony ołtarz św. Kazimierza z 1645 r (to już trzeci po ołtarzu głównym z 1615 r. i św Stanisława Biskupa i Męczennika z 1645 r.)

25 lipiec

Parafialny odpust: św. Jakuba Apostoła - uroczysta suma godz 11.00

18 lipiec

Parafialny odpust: Matki Bożej Szkaplerznej - uroczysta suma godz 11.00

26 czerwiec

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 czerwca br. w obiektach kultu religijnego od 26 czerwca do 31 sierpnia obowiązuje 75 proc. obłożenia. "Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i nie więcej uczestników niż 75 proc. obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego" - wskazano w rozporządzeniu. Z tego limitu wyłączone są osoby sprawujące kult religijny i zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy osoby dokonujące pochówku oraz osoby zaszczepione.

Podtrzymano jednocześnie nakaz zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. Uczestników zgromadzeń religijnych na powietrzu nadal obowiązuje obowiązek zachowania "odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie"


21 marzec

  1. Prośba o wsparcie dla Huberta Maciaka, który wymaga drogiego leczenia: www.skarbonki.alivia.org.pl/hubert-maciak albo przelew: Alivia - Fundacja Onkologiczna, ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831 tytuł: darowizna dla Hubert Maciak 111483

17 luty
Wielki Post
Nie ma zbawienia bez nawrócenia. Pamiętajmy o wielkopostnych postanowieniach, modlitwie, jałmużnie i poście.
Naszą Ojczynę zalewa fala pijaństwa. Podejmijmy Dobrowolny dar z siebie jakim jest abstynencja od alkoholu i innych środków, zmieniających nastrój, dla dobra bliskich i Ojczyzny. Zachęcam do wpisywania się do parafialnej księgi trzeźwości.

25 grudnia

Jak wszechwładna Boża prawica Stwórcy i jak rączka Bożej Dzieciny jest zawsze nad tymi, co są dobrej woli, tak i nasza ręka biskupia wyciąga się ze szczególnym błogosławieństwem nad tymi wszystkimi, którzy w religijnym nastroju, w zbożnej atmosferze domowej oraz w duchu ofiarności i trzeźwości te święta spędzacie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z wami. Amen.

Sługa Boży Kard. Stefan WyszyńskiW tym roku opłatki wigilijne będą rozprowadzane wyłącznie w kościele i kancelarii parafialnej. Ofiary składane z tej racji są przeznaczone na konserwację naszej zabytkowej świątyni.

Od 7 listopada 2020 r. ponowne ograniczenia ilości wiernych w kościołach podczas nabożeństw
W naszym kościele to maksymalnie 30 osób
Obowiązuje również zakrywanie ust i nosa (poza celebransem)


"Jeśli matce moźna zabić własne dziecko, cóż powstrzyma ciebie i mnie, abyśmy się wzajemnie nie pozabijali. Nikt inny nie może odebrać życia tylko ten, który je stworzył. Nikt inny nie ma prawa tego zrobić ani matka, ani ojciec, ani lekarz, ani żadna agencja, żadna konferencja, żaden rząd" św. Matka Teresa z Kalkuty
"Naród, który zabija wlasnie dzieci, staje się narodem bez przyszłości. Wierzcie, że nie łatwo było to mi powiedzieć, powiedzieć z myślą o moim narodzie" św. Jan Paweł II, Kalisz

Decyzją Rządu RP wszystkie cmentarze w dniach od 31 października do 2 listopada 2020 r. zostają zamknięte.
Jak podał rzecznik Episkopatu Polski o. dr Leszek Gęsiak "dwa dni wcześniej abp Gądecki napisał list do pana premiera z prośbą, żeby cmentarzy nie zamykać"


Od 24 października 2020 r. ponowne ograniczenia ilości wiernych w kościołach podczas nabożeństw
W strefie czerwonej to 1 osoba na 7 m2 powierzchni użytkowej (u nas - 389 m2)
W naszym kościele to maksymalnie 56 osób
Obowiązuje również zakrywanie ust i nosa (poza celebransem)


Od 17 października 2020 r. ponowne ograniczenia ilości wiernych w kościołach podczas nabożeństw
W strefie żółtej to 1 osoba na 4 m2 powierzchni użytkowej (u nas - 389 m2)
W naszym kościele to maksymalnie 97 osób
Obowiązuje również zakrywanie ust i nosa


Trwają prace przy odwodnieniu kościoła od strony południowej


BOŻE CIAŁO 2020


fot.P.SochaProszę z rozwagą słuchać doniesień medialnych. Parafie w Diecezji Łowickiej obowiązują dekrety wydawane wyłącznie przez jej Biskupa Ordynariusza a nie media

Uwaga, z powodu zagrożenia epidemicznego kancelaria parafialna czynna jest tylko w nagłych sprawach. Proszę kontaktować się drogą telefoniczną albo mailową. "Zostań w domu"
Więcej szczegółów w zakładce EPIDEMIA 2020. Zaglądaj często

Wobec trudnej sytuacji finansowej, w jakiej z powodu epidemii znalazła się się parafia proszę o wpłacanie "ofiary na tacę" przez przelew internetowy na konto parafii 39 8985 0004 0010 0143 4079 0001 Bóg zapłać za dokonywane wpłaty ofiar

Od niedzieli 21 czerwca po Mszy św. o godz. 8.00 wznawiamy kurs przedmałżeński

 

 

Łowicz, dnia 3 czerwca 2020 roku

L. dz. 597/2020

Komunikat w sprawie organizacji procesji Bożego Ciała
w diecezji łowickiej

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa państwowego dotyczące zniesienia limitów osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych (Por. § 15 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku), Wydział Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowiczu zachęca Księży Proboszczów do organizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Bożego Ciała w dniu 11 czerwca

Przypominamy o konieczności zachowania środków ostrożności, które określa w/w Rozporządzenie. Mianowicie, zachowanie bezpiecznej, minimum 2-metrowej odległości między osobami uczestniczącymi w procesji lub zasłonięcie nosa i ust.

WIKARIUSZ GENERALNY
Ks. prał. Wiesław Wronka

 

Łowicz, dnia 28 maja 2020 roku

L.dz. 566/2020

DEKRET BISKUPA ŁOWICKIEGO
dotyczący obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej

 

W związku z decyzją władz rządowych znoszącą limity uczestników zgro­madzeń religijnych w kościołach odwołuję z dniem 30 maja br. udzieloną wcześniej dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych wiernym Diecezji Ło­wickiej i przebywającym na jej terenie.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z pierwszym przykazaniem kościelnym każdy wierny powinien w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej. Zważywszy na fakt, że w okresie przygotowań do świąt Wielkanocnych były utrudnienia w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania, w sposób szczególny zachęcam do jak najszybszego przystąpienia do spowiedzi świętej.

W uczestniczeniu w liturgii należy przestrzegać odpowiednich przepisów sani­tarnych i zachęcam do roztropnej wzajemnej troski o siebie.

Wyrażam wdzięczność wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego, katechetom oraz służbom medycznym i sanitarnym za pełną poświęcenia służbę na rzecz ochrony życia i zdrowia w czasie epidemii.

Zachęcam do dalszego trwania na modlitwie w intencji osób chorych i z prośbą o ustanie epidemii

+ Andrzej Franciszek DzIuba


W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe i kościelne zdecydowały, że od dnia 20 kwietnia (poniedziałek) w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym (np. pogrzeb) nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 1 osoba na 15 m2 (co w naszym kościele oznacza 17 osób), nie licząc osób sprawujących posługę. Wszyscy wierni muszą mieć zakryte usta i nos. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Parafian, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji.
Dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św. została dekretem Biskupa Łowickiego przedłużona na dalszy okres aż do odwołania

Od dziś  24 maja (między Mszami i do godz.15.00) do wtorku 40-godz nabożeństwo
Niedziela do godz 15.00
Poniedziałek i wtorek 25 i 26 maja Koła Żywego Różańca:

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

08.00 - 09.00

Krzemienica

Chociw św Franciszka

09.00 - 10.00

Lipie

Chociw św. Anny

10.00 - 11.00

Wólka Jagielczyńska

Chociw MB Anielskiej

11.00 - 12.00

Turobów

Chociw MB Pocieszenia

12.00 - 13.00

Stanisławów Lipski

Chociw MB Nieust. Pomocy

13.00 - 14.00

Zubki Duże

Wale

14.00 - 15.00

Zubki Małe

Strzemeszna Stara

15.00 - 16.00

Podkonice Duże i Małe

Strzemeszna Pierwsza i Nowa

 

Zarządzenie zarządu cmentarza parafialnego w Krzemienicy:

W związku  z ogłoszoną epidemią obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń na cmentarzu

Dopuszcza się obecność pojedynczych osób z zachowaniem przepisów dotyczących zachowania odległości i higieny sanitarnej (od 16 kwietnia obowiązkowe noszenie maseczek)

Zabrania się korzystania z ujęć wody na cmentarzu

Zarządzenie obowiązuje od 10 kwietnia do odwołania

Chrystus zmartwychwstał. Odwagi, to On zwyciężył  śmierć i grzech. Dziś widzę u moich parafian dużo strachu, lęku o jutro. Nie dajcie się zwieść ojcu kłamstwa i strachu. On przegrał. Niedawno włoska staruszka, który wyzdrowiała z koronawirusa, jako receptę podała: odwaga i wiara. To naprawdę wystarczy. Pozwólmy Bogu działać według Jego planów. To są moje życzenia do wszystkich parafian. Jezu, Ty się tym zajmij.

Nie da się transmitować wirtualnie wiary, nadziei i miłości, które są sprawowane w tradycji Kościoła (abp Stanisław Gądecki)

Módlmy się o nie ustanie wiary naszych parafian

Dziękuję tym, którzy w Wielką Sobotę zaprosili i przyjęli błogosławieństwo Boże przez ręce kapłańskie dla swoich rodzin w niektórych wioskach.

Zachęcam do modlitwy różańcowej codziennie w domach o godz 20.30. Każdego wieczoru udzielam Błogosławieństwa Bożego wszystkim parafianom.

***

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju informujemy, że zostaje wstrzymany kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego”. W związku z tym prosimy o przekazanie niniejszej informacji wiernym na stronach internetowych parafii oraz w innych mediach.

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”,informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83.Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi –  będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu – na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie.

Redakcja „Gościa Niedzielnego”


Kurs przedmałżeński zostaje zawieszony na czas nieokreślony

Zgodnie z dekretem Biskupa Łowickiego z dnia14 marca 2020r wewnątrz kościoła podczas Mszy św i nabożeństw może przebywać maksymalnie 50 osób. Zaleca się pozostanie w domach.

Dekret Biskupa Andrzeja F. Dziuby z dnia 13 marca 2020 r:

Mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, z racji istniejącego niebezpieczeństwa, jakie stwarza panująca epidemia koronawirusa, na mocy kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca br.:

a. osobom w podeszłym wieku;

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp);

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Osoby korzystające z dyspensy zachęcam do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w domu za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu. Osobom korzystającym z dyspensy przypominam, że są zobowiązane do stosownej modlitwy i czynienia dzieł miłosierdzia.

-
BOŻE NARODZENIE

Przyjmijcie serdeczne słowa życzeń, aby uśmiech dodawał sił do niesienia ciężaru codziennego obowiązków, przywracał chęci do pracy. Niech te przeżywane przez nas Święta Bożego Narodzenia napełnią nas nową siłą do codziennego życia klimatem świątecznej radości. Niech niosą radość i pokój  wszędzie tam, gdzie będziecie. Niech spotka Was wiele gestów wdzięczności od sąsiada, znajomych, wiele serdeczności i miłości od członków całej rodziny. Niech Dobry Bóg darzy Was Wszystkich swoim nieustannym Błogosławieństwem i mocą. A Matka Najświętsza Maryja, Królowa Polski, na ścieżce Waszego życia niech nieustannie towarzyszy Wam jako najlepsza Opiekunka i Pomoc.


WIECZERZA WIGILIJNA

Prowadzący zapala wigilijną świecę i stawia na stole, następnie bierze do rąk księgę Pisma Świętego (Ewangelii) i mówi:

Moi drodzy! Dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajence betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada o tym Ewangelia według św. Łukasza. Stojąc, wysłuchajmy z uwagą jej słów, które opisują najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Jezusa Chrystusa.

 

Następnie odczytuje fragment Ewangelii: (Łk 2, 1-20)

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, Żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dzisiaj w mieście Dawida urodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

 

Po odczytaniu Ewangelii, osoba prowadząca modlitwę mówi:

Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności wołajmy do naszego Ojca w niebie:

W. Ojcze nasz... dobrze jest też pomodlić się za zmarłych z rodziny: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

Po odmówieniu Modlitwy Pańskiej przewodniczący odmawia następującą modlitwę:

Panie, Jezu Chryste, który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat, rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Prowadzący wprowadza domowników w obrzęd dzielenia się opłatkiem:

Obecnie w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości. Otwierając nasze serca tej miłości wzajemnej, otwierajmy je na przyjście Pana. Niech wszyścy, którzy żyją w naszej rodzinie i odwiedzają nasz dom, będą szczęśliwi, zdrowi i serdeczni, niech mają zawszę dobre zamiary i pozostają wciąż radosnymi. Niech Pan będzie zawsze znami w naszym domu i niech sprawi, abyśmy uczestnicząc w tej wieczerzy, stali się uczestnikami ‚Jego radości w Królestwie Bożym.

Następnie wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia.

Przed samym posiłkiem przewodniczący odmawia jeszcze następującą modlitwę:

Pobłogosław, Panie Boże, nas, te pokarmy i tych, którzy je przygotowali na pamiątkę Narodzenia Twojego Jednorodzonego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.


Sakrament BierzmowaniaDnia 4 maja 2019 roku w naszej świątyni został udzielony sakrament bierzmowania przez księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę, Ordynariusza Diecezji Łowickiej. Przystąpiło do niego ponad stu młodych ludzi. W czasie trwania uroczystości został też poświęcony ołtarz boczny św.Stanisława, który wrócił po renowacji.


fot.P.Socha


Egzamin przed bierzmowaniem w czwartek 4 kwietnia: chłopcy godz. 17.00, dziewczęta godz. 17.30. Proszę zabrać ze sobą długopis


Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje prowadzi Ks. Kazimierz Pallotyn z Częstochowy. Dzień chorych w piątek, spowiedź w sobotę. Msze św o godz 9.00, 11.00 i 17.00


Dnia 21 lutego 2019 r. zmarł Ks. Biskup Alojzy Orszulik
Pierwszy Biskup Diecezji Łowickiej


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Katedrze Łowickiej:

28 luty (czwartek) godz 18.00 Msza św. i czuwanie do godz 21.00

1 marzec (piątek) godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa, po której nastąpi złożenie ciała w krypcie katedry.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie... 

Ks.Biskup Wojciech Osial z wizytą w KrzemienicyWizytacja trwała dwa dni 22-23.X.2017 roku.Po przyjeździe biskup pomocniczy diecezji łowickiej celebrował uroczystą sumę oraz msze świętą w kaplicy w Kanicach.Modlił się też za zmarłych na cmentarzu parafialnym.Drugi dzień to spotkania z pedagogami i dziećmi ze szkół w Podkonicach i Lipiu.Na zakończenie udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

fot.P.Socha
DOŻYNKI KOŚCIELNE 2017

3 września 2017 roku w parafialnym kościele odbyło się co roczne święto plonów.Przyniesiono przepiękne wieńce,kwiaty oraz wiele darów pochodzących od mieszkańców naszej parafii.
fot.P.Socha
Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna9 sierpnia 2017 roku przez naszą parafię przeszła po raz 37 warszawska pielgrzymka.
PROCESJA BOŻEGO CIAŁA W KRZEMIENICY

Obchody Bożego Ciała rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez proboszcza ks.Jacka Kijewskiego. Licznie przybyli parafianie i goście szli  w procesji z Najświętszym Sakramentem głównymi drogami Krzemienicy. Procesja na swej drodze zatrzymywała się przy czterech ołtarzach, przy których czytane były fragmenty z każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią. Barwny korowód procesji tworzyły panie i panienki ubrane w stroje ludowe, dzieci pierwszokomunijne oraz strażacy z Chociwia, Kanic i Strzemesznej.

fot.P.Socha

UROCZYSTA REZUREKCJA
fot.P.SochaTRIDUUM  PASCHALNE
NIEDZIELA PALMOWA

Dziś w Niedzielę Palmową dzieci z naszej parafii przybyły na Mszę świętą z własnoręcznie wykonanymi palemkami.W przepięknych palmach widać było ogrom pracy i umiejętności młodych twórców.Zgodnie z tradycją podczas liturgii Ks.Proboszcz poświęcił palmy zgromadzonych w kościele.

Na zdjęciach m.in. uczniowie PSP w Lipiu.


fot. P.Socha
MATKA BOŻA JASNOGÓRSKA W KRZEMIENICY

W dniach 3-4 października parafia Krzemienicka została nawiedzona przez kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.Pomimo pochmurnego dnia parafianie licznie przybyli by powitać                               Matkę Bożą a szarość dnia ubarwiły swymi pięknymi strojami ludowymi panie,młodzież oraz dzieci.Obraz był niesiony przez różne stany,mężczyzn,kobiety,młodzież i strażaków.Wydarzenie to prowadzone było pod przewodnictwem ks.biskupa Józefa Zawitkowskiego w obecności proboszcza ks.Jacka Kijewskiego, misjonarza o.Ireneusza Klimczyka, ks.dziekana Tomasza Bojanowskiego oraz księży z innych parafii.Całą noc trwała adoracja przy obrazie pełniona przez mieszkańców różnych wiosek z naszej parafii.Nawiedzenie zakończyła msza św.odprawiona przez ks.Jacka Kijewskiego obecnego proboszcza oraz Ludwika Wnukowicza byłego proboszcza naszej parafii po której nastąpiło pożegnanie obrazu.

fot.P.Socha
ZA NAMI MISJE ŚWIĘTE

Trwały cały tydzień (25.09-02.10.2016).Prowadził je franciszkanin o.Ireneusz Klimczyk.Każdego dnia odprawiane były msze św. z naukami stanowymi dla kobiet,meżczyzn,rodzin,młodzieży i chorych.Msza św. kończąca misje była bardzo podniosła.To na niej dokonano intronizacji krzyża, który stanął przy pomocy strażaków z Chociwia.Został on poświęcony przez ks.proboszcza oraz o.Ireneusza w obecności tłumnie przybyłych naszych parafian.

fot.P.Socha


Program misji:


NAWIEDZENIE 
MATKI BOŻEJ
JASNOGÓRSKIEJ

W DNIACH 3 - 4 PAŹDZIERNIKA 2016 W PARAFII ŚW.JAKUBA APOSTOŁA W KRZEMIENICY

BOŻE CIAŁO 2016


fot.P.Socha
fot.PS
24-26 marca 2016
PARAFIA POWITAŁA 2016 ROK


fot.P.SochaUROCZYSTOŚĆ  POŚWIĘCENIA  OŁTARZA  GŁÓWNEGO PRZEZ
JEGO EKSELENCJĘ KSIĘDZA BISKUPA ANDRZEJA FRANCISZKA DZIUBĘ
6 GRUDNIA 2015fot.P.Sochafot.P.Socha
29 listopada 2015

DOŻYNKI KOŚCIELNE 2015
6 września w naszym kościele p.w.św.Jakuba Apostoła odbyły się dożynki kościelne.W ich organizację i przeprowadzenie zaangażowali się mieszkańcy naszej parafii.Mszę dożynkową odprawił proboszcz ks.Jacek Kijewski.W korowodzie dożynkowym oprócz przepięknie ubranych pań,młodzieży oraz dzieci w strojach ludowych nie zabrakło strażaków.Uczestnicy korowodu przekazywali proboszczowi przyniesione przed ołtarz dary-wieniec,chleb,owoce,warzywa i wino.Na zakończenie odbyła się uroczysta procesja.
fot.P.SochaODPUST MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJNazwa święta Matki Bożej Szkaplerznej wiąże się z objawieniami, jakie otrzymał generał zakonu karmelitańskiego Szymon Stock 16 lipca 1251 roku.Kult Matki Bożej Szkaplerznej objawia się w naszej parafii corocznym świętem na jej cześć 16 lipca.Obraz krzemienicki istnieje od 1866 roku na miejscu poprzedniego, który nazywano "cudownym obrazem" przed którym zanotowano cudowne uzdrowienia.
fot.P.Socha


NOWY ROK 2015
wszystkiego najlepszego!!!


fot.P.Socha


Listopad-miesiącem pamięci i zadumy...fot.P.Socha


SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZYM KOŚCIELE

fot.P.Socha


ODPUST W KANICACH

fot.P.Socha
  WIELKANOCfot.P.Socha


muszla jakub logo-mkidn


Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy jest "perłą" wśród zabytków
województwa łódzkiego.

Z inicjatywy Proboszcza Ks. mgr lic. Jacka Kijewskiego rozpoczęły się prace konserwatorsko-remontowe przy zabytkowym kościele z XVI w.W 2009 roku wykonano prace przy wieży kościoła.

Swoim finansowym wsparciem służyli:

mieszkańcy Parafii
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biskup Łowicki Andrzej Franciszek Dziuba
Wójt Gminy Czerniewice Edward Pietrzyk

Wykonano także pierwszy etap przy zagospodarowaniu skarpy prz kościele dzięki m.i. środkom z Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.
"Wobec licznych pytań, dotyczących działalności i rozliczenia zebranych środków przez powstały w 2009 r. Społeczny Komitet Na Rzecz Renowacji Kościoła p.w. św. Jakuba w Krzemienicy (zarejestrowany pod Numerem KRS 8741/09/87) informuję, że działa on bez upoważnienia władz kościelnych. Wobec zgłaszanych wątpliwości czy realizowane są cele statutowe, a zwłaszcza dotyczące przekazywania środków na renowację i konserwację naszego kościoła informuję, że ofiarodawcom przysługuje prawo wystąpienia z roszczeniami cywilnymi wobec władz stowarzyszenia o ile uznają, że wpłacone przez nich środki zostały wykorzystane w innym celu niż konserwacja i renowacja kościoła."
Jak postrzegasz odnowioną wieżę kościoła?
 Użytkownicy Online: 1

 

 

Stronę wyświetlono razy